Lavastus põhineb loodel doktor Johann Faustist.

Kunstnik: Jana Wolke

Osades: Lee Merila, Kristo Toots, Helvin Kaljula (külalisena) ja Kaido Rannik

Lavastuse aineks on lood doktor Johann Faustist, reaalselt eksisteerinud Saksa rändastroloogist, ennustajast ja mustkunstnikust (õige nimega Georg Zabel u 1480 - u 1540), kelle kohta juba ta eluajal liikusid legendid, nagu oleks ta oma hinge müünud kuradile. Lavastuse aluseks ei ole J. W. Goethe "Faust", vaid jutustused, lood ja legendid, mis on rahvasuus liikunud ja mida on Goethele lisaks oma loomingus kasutanud paljud autorid (Lessing, Klinger, Marlowe, Mann).


Dr. Fausti muinasloolise elu ja surma kohta on mitmesugu teateid käimas ja neid ei wõi koguni oma peast välja arwatud ennemuistseteks juttudeks pidada, waid usaldamisewäärt ajaloo kirjutajad on need imelikud juhtumised tema eluloost kirja pannud. Dr. Fausti imetegude raamatuid awaldati juba tema eluajal rohkeste, weel suuremaks aga kaswas nende arw peale tema surma. Ja just see raamatute hulk peab meis arwamist kinnitama, et kõik need imeteod mitte üksikute inimeste peaaju sünnitised ei ole, waid et kõigil neil imetegudel rohkel arwul tunnistajaid juures on olnud, ja nende tõenduste waral on neid ka aastasadandete jooksul tõelisteks ja tähtsateks peetud, mitte ainult lihtrahwa, waid ka õpetatud meeste poolt.

Salakunstide õperaamatust
„Doktor Faust, tema elulugu, imeteod ja sõit põrgusse”
Reval 1914


Oma hinge müümine - ükskõik mil moel - see on olnud aktuaalne teema igal ajal. Kust läheb piir, mida ületades läheme vastuollu oma südametunnistusega, kaotame väärikuse, kaotame iseenda? Ja lõpuks märkame, et oleme müünud oma hinge jumal teab millele. Või kurat teab kellele?


Esimesena käsitles Fausti teemat (u 50 aastat pärast Fausti surma) inglise näitekirjanik ja Shakespeare’i kaasaegne Christopher Marlowe, seda põhjusel, et Euroopas olid need lood väga tuntud. Samal ajal rändasid mööda Euroopat ringi commedia dell’arte trupid Itaaliast. Oli „Itaalia komöödia” hiilgeaeg. Publik oli lummuses. Et see lummus kestaks, tuli pidevalt pakkuda midagi uut, välismaal olles aga ka seda, mis kohalikele midagi ütleks, neile tuttav on. Materjali tuli otsida kõikjalt, et see etenduseks vormida. Kas Itaalia rändnäitlejad Saksamaal etendusi andes tõesti polnud midagi kuulnud Fausti legendidest? Raske uskuda. Suure tõenäosusega ka mõni neist truppidest Fausti teemat mingitpidi puudutas. Vähemalt on tore nii arvata.

Sestap tulimegi mõttele ühendada meie etenduses laiemale publikule tundmatud Fausti legendid improvisatoorse commedia dell’arte mänguvõtmega. Etenduse tekst sündis proovide käigus, lavastus valmis nelja näitleja rühmatööna, lavakujundus on minimaalne, kostüümid jäljendavad omaaegseid ja etendusi anname rändtrupina.


Lavastuse valmimist on toetanud Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital.
Etendus kestab 1 tund ja 30 minutit.

Miksteater tänab:

Theatrum
Kloostri ait
Heidi Rannik
Annika Haljasmägi
Anneli Tuulik
Kadi Tudre
Timo Lipponen
Donald Tomberg
Kutt Kommel
Katre Teppan
Tabasalu Gümnaasium
Viimsi Keskkool